Kokoontumisohjeet ravintoloille Clean & Safe

Kokoontumisrajoitukset eivät koske ravintoloiden normaalia toimintaa- Hotel Kakolan Ravintola Ruben noudattaa Aluehallintoviraston ohjeistusta. 

Kokoontumisrajoituksia koskevat suositukset ja aluehallintoviraston määräykset yleisötilaisuuksista ovat aiheuttaneet hämmennystä jäsenkunnassa ja asiakkaissa. Epätietoisuutta on ollut siitä,

  • mikä on yleisötilaisuus,
  • voiko ravintolaan tulla pitämään yksityistilaisuuksia ja
  • saako ravintolaan tulla esimerkiksi lounastamaan ryhmissä kokoontumisrajoitusten takia.

Kokoontuminen ravintolaan on sallittua myös poikkeusaikana

Ravintoloiden normaalia toimintaa ei koske viranomaisten asettamat kokoontumisrajoitukset. Ravintolat noudattavat tartuntatautilaissa ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädettyjä velvoitteita ja rajoituksia. Ravintolaan on sallittua tulla myös seurueina ja ryhmissä.

Yksityiset ja yritykset voivat tulla pitämään ravintolaan myös yksityistilaisuuksia. Yksityistilaisuuksia ovat esimerkiksi yrityksen henkilöstölleen järjestämät pikkujoulut tai yksityisen järjestämät hää- tai syntymäpäiväjuhlat tai muistotilaisuudet.

Ravintolassa noudatetaan aukioloaikaa, anniskeluaikaa ja asiakaspaikkoja koskevia rajoituksia. Ravintoloiden koronarajoitukset määräytyvät valtioneuvoston asetuksella, eivät sairaanhoitopiirien ilmoituksella.

MaRa päivittää omavalvontaohjeen ja rajoituksia koskevan taulukon, jos asetusta muutetaan.

Ravintolat ovat velvollisia ehkäisemään tartuntataudin leviämistä omavalvonnalla. MaRa on laatinut jäsenilleen kattavan omavalvontaohjeistuksen. Asiakkaiden on tärkeää noudattaa ravintolan antamia ohjeita hygieniasta ja riittävän etäisyyden ylläpitämisestä muihin asiakkaisiin.

Jaa somessa:

Saapuminen
Maalis 2021
Lähtö
Maalis 2021